Welkom op de website JanVanWijkVlaardingen.nl

Jan van Wijk (Vlaardingen, 19 juli 1923 - 26 september 1996) was een Nederlands verzetsman en lid van de verzetsgroep de Geuzen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op 4 maart 1941 werd Jan tijdens het eerste Geuzenproces veroordeeld tot een aantal jaren tuchthuisstraf.

Hij zat deze straf aanvankelijk uit in Bielefeld.
Om tot nu toe onbekende redenen werd Jan omtrent mei 1942 overgeplaatst van Bielefeld naar het veel verder weg gelegen Stuhm.

In januari 1945 werden de gevangenen uit Stuhm op een mars gestuurd richting het Westen, in verband met het oprukken van het Russische Leger.

Het verhaal van deze gruwelijke dodenmars kunt u op deze site vinden onder de titel:
"De laatste dagen"


Andere wetenswaardigheden op deze site:

* De brief uit Stuhm, waarin Jan laat weten dat hij overgeplaatst is.
Hij heeft deze brief niet zelf geschreven. De brief is gesteld in Hoogduits.
Latere brieven waren in "gewoon" Duits en in zijn eigen handschrift.
De brieven uit Bielefeld mocht hij overigens gewoon in het Nederlands schrijven.

* Een foto van Theo Müthel, zijn vriend en reisgezel uit Stuhm en onze vorderingen in een poging hem te localiseren.

* Een overzicht van de gevolgde route vanuit Stuhm.

* Een gedicht waaruit blijkt welk een problemen Jan had na zijn terugkeer.