De laatste dagenOpmerking vooraf.

Het verhaal van "De laatste dagen" is door mijn vader, Jan van Wijk, aan zijn zwager Jaap de Ligt toevertrouwd. Deze heeft het verhaal uitgetypt.
Ik heb het verhaal in 2004/2005 in een tekstverwerker gezet. Ik heb hiervoor mijn fotokopie van het door Jaap de Ligt getypte verhaal gebruikt. Ik heb het verhaal overgenomen zoals het was, typfouten heb ik verbeterd alsmede een aantal storende interpunctie-, taal- en/of spelfouten. Ook heb ik afkortingen ("nl") vervangen door het volledige woord ("namelijk").I. D. van der Schaar-van Wijk.


De laatste dagen .PDF