Een foto van Theo Müthel, Jan zijn vriend en reisgezel uit Stuhm.

Theo Muthel
Theo Müthel


Theo Muthel
Aanvankelijk was niet bekend hoe Theo zijn leven verder was verlopen na de oorlog. Op de achterzijde van de foto is de volgende tekst te lezen:
Theo Muthel

In september 1946 woonde Theo dus ergens in of bij (een) Brüderhof.

Met de weinige gegevens die er waren, is eerst contact opgenomen met het Duitse Rode Kruis.

Men wist in 2010 te melden, dat Theo(dor) Müthel reeds in 1951 is overleden. Volgens de gemeente Norderstadt zou Theo na zijn vrijlating uit de gevangenis in Hamburg op de Ulzburgerstrasse 633 in Norderstadt gewoond hebben.

In mei 2011 is daarop een advertentie geplaatst in het Hamburger Abendblatt met de vraag of iemand informatie had over Theo, met vermelding van zijn laatst bekende adres in Norderstadt in 1946.

Advertentie Hamburger Abendblatt

Hamburger Abendblatt

Een vrouw uit Hamburg, Malu Schwarz , reageerde hierop.
Zij had geen informatie, maar wilde graag meehelpen zoeken. Zij heeft diverse malen contact gezocht met het Einwohneramt in Hamburg. Zij wist te vertellen dat Theo niet getrouwd was en geen nakomelingen had. Verder heeft zij talloze mensen met de naam Müthel benaderd, maar dit leverde allemaal geen resultaat op.

Vervolgens is er contact opgenomen met de International Tracing Service in Bad Arolsen. Zij wisten in februari 2012 het volgende te melden:

Name: MUTHEL
First name: Theodor
Born on: 3.1.1927
In: Mitau
Nationality: Latvian


Theo was dus waarschijnlijk pas 15 jaar toen hij in de gevangenis kwam!
Zijn nationaliteit was dus niet, zoals gedacht, de Duitse maar de Letse.

Zijn vergrijp: "Crime against order of Hitler collection of winter clothing."

Ook had men nog enige gegevens over zijn ouders weten te achterhalen in Letland:

"We have sent the request to Archives of the Registry Department, but, unfortunately, the only information available about the SP (SP = sought person) is:
º The SP mother - Anna Muthel, German, age 41
º The SP father - Emil Muthel, German, age 50;
º The SP was the only child in the family. They could not provide us with additional information."


Dit verklaart waarom Theo in Hamburg is gebleven en waarom hij geen adres had, zoals te lezen is in De Laatste Dagen: zijn ouders waren overleden, hij had geen broers of zussen.

De zoektocht heeft informatie opgeleverd, maar toch ook weer nieuwe vragen opgeroepen. Waaraan bijvoorbeeld is Theo overleden? Wanneer precies? Zijn de ouders tengevolge van oorlogsgeweld overleden (90% van Mitau is verwoest in de oorlog)? Is er verder echt helemaal geen familie meer?

Misschien kunnen deze vragen ooit nog beantwoord worden.

Verder rest een gevoel van medelijden, want hoe moet het voelen als je slechts 18 jaar bent, drie jaar onder slechte omstandigheden in de gevangenis hebt gezeten, een helletocht hebt doorstaan en ergens in Hamburg strandt, wetende dat je alleen op de wereld bent?

Het antwoord hierop zullen we nooit weten...