Een gedicht geschreven door Jan


Gedicht van Jan van WijkJuli 1945

Wat is het wat mij plaagt?
Ik vind geen rust ben niet tevree,
wat is het wat er knaagt?
Mijn gedachten zijn verward
Een rustloos zoeken is in mij
Een onrust in mijn hart.

Vier jaar zat ik gevangen
dag om dag in twijfel leven
ben ik daarom nog zo bange?
Ik zoek en zoek maar vind het niet
Ik zou zo graag eens willen lachen
Maar ik kan niet, ik heb verdriet.

Kameraden die daar vielen
Voor hun dierbaar vaderland
laten mij nu denken
Gegroet gij mannen zonder stand
Hoera van jullie de victorie
voor ons dierbaar vaderland.